Viborg Koret har i dag godt 40 medlemmer, som på demokratisk vis har valgt en bestyrelse, har egne vedtægter, og selv ansætter og aflønner dirigenten. 

Der er nedsat et repertoireudvalg bestående af 4 medlemmer, én fra hver stemme, der sammen med dirigenten sammensætter årets repertoire. 

Bestyrelsen fastsætter årets kontingent.
Viborg Koret deltager hvert år i forskellige jule- og forårskoncerter samt øvrige arrangementer i Viborg kommune, men også i andre dele af landet, hvis mulighederne byder sig.
Repertoiret er meget alsidigt og spænder fra kirkemusik og klassiske værker over danske og udenlandske sange, og hvor større værker ofte fremføres med solister.
Koruniformen skal benyttes ved koncerter. 

Det sociale samvær er meget vigtigt for korets medlemmer.
Vi hygger os både i det daglige og til vore koncerter, så har du lyst til at synge i en hyggelig – men også seriøs – atmosfære, så kom og se og hør, om ikke Viborg Koret er noget for dig.

Lidt historie om Viborg Koret, festtale i anledning af korets 50 års jubilæum: