Praktiske oplysninger

Kære kormedlem.

Hermed nogle praktiske oplysninger om Viborg Koret.

1. Mødeplan.Sæsonen starter normalt den 1. mandag i september og slutter den sidste mandag i maj måned.
Afholdelse af koraften følger Viborgskolernes ferieplan.
Kaffeaften afholdes når dirigenten vurderer, der er tid til det. Der gives besked ugen før.

2. Koruniform. 
Koruniformen skal benyttes ved koncertoptræden.
Det til enhver tid siddende tøjudvalg træffer beslutning om koruniformens udseende og meddeler koret om eventuelle ændringer.
Det henstilles til kormedlemmer om ikke at bruge parfume til øveaftener og koncerter, da flere lider af allergiske reaktioner overfor stærke dufte.
Herrerne medbringer en skammel, som udleveres af bestyrelsen og er korets ejendom. Skamlerne skal returneres ved udmeldelse af koret.

3. Mødedisciplin.
Det er vigtigt af hensyn til indlæringen, at koristerne møder frem til alle øveaftener.
Der mødes i så god tid, at man er klar til at synge når øveaftenen starter. Det er vigtig, at der er ro under indlæringen af de forskellige stemmer.

4. Nodemapper.
Noder og nodemapper er korets ejendom og afleveres til nodearkivaren ved udmeldelse af koret.
Medlemmerne skal have noderne til sangene på dirigentens repertoireliste klar inden øveaftenen starter.

5. Opstilling til kirkekoncerter og kordisciplin.
Noderne skal sidde i mappen i repertoirets rækkefølge og arrangeret således, at der skal blades mindst muligt.
Det forventes, at koret taler dæmpet i kirken. Det er en selvfølge og god skik, at alle tier stille, når klokkerne lyder som optakt til gudstjenesten/koncerten.
Noderne skal holdes i ro til sidste tone efter alle numrene.
Ved opstillingen står de mindste forrest og de største bagest inden for hver stemme, så alle kan se dirigenten.
I kirken sætter koristerne sig således, at de bageste i koropstillingen sidder forrest og de forreste bagest.
Basser og alter sætter sig til højre og tenorer og sopraner til venstre.
Ved op- og nedgang til opstilling bæres mappen i højre hånd, og åbnes ikke før dirigenten giver tegn. Mappen holdes stille, indtil orgel- eller klaverefterspil er helt færdigt.
Husk at tage smilet med, det smitter af på publikum.

6. Aflysning af koraften.
Der laves en medlemsliste, når alle er tilmeldt koret.
Listen skal bl.a. benyttes som telefonkæde ved aflysning af koraftener.

Med venlig hilsen Bestyrelsen Revideret sep. 2013