Arrangementer

Arrangementer 2024

08-01-24 Generalforsamling

03-03-24 Generalprøve på “På vinger af håb”
– Houlkær kirke kl.13.00-17.00

10-03-24 “På vinger af håb” i Houlkær kirke Kl. 10.30

30-04-24 Forårskoncert med Viborg Mandskor i Vestervang kirke kl. 19.00

13-05-24 Fudflugt til Odder. Besøge Karen og Bent Varming. “Den økologiske have”. Hou havn. Købmandsgaarden på Alrø. Se bisson!

02-09-24. KORSTART i efteråret kl. 16.30 i Houlkær Kirke. Vi har fået ny dirigent Signe Birk!! Interesserede er hjertelig velkommen til et par “prøvegange”

Arrangementer 2023

26-04-2023 Forårs koncert Stationen/ De Frivilliges i samarbejde med Viborg Mandskor. Kl.19.00

29-04-2023 Koncert på Hjultorvet. kl. 10.30 Foreningernes dag i samarbejde med “Vi er Viborg”

22-05-2023 Sommer afslutning med spisning og underholdning af “Toner af Guld” et musikalsk foredrag : “Matador i ord og toner”

04-09-2023 Korstart kl.16.00 i Houlkær kirke. Interesserede er velkommen til et par “prøvegange”

07-10-2023 Besøg af Ryslinge koret. Dette ender ud i Koncert, hvor begge kor optræder. Houlkær Kirke kl. 16.00

30-10-2023 Syng Dansk i Houlkær Kirke kl. 19-20. Vera&Flemming kommer og giver koncert på klaver og saxofon.

04-12-2023 Koncert på Banebo kl. 16-17.

06-12-2023 Julekoncert med Mandskoret på Stationen kl. 19-20.

12-12-2023 Minikoncert ved Odd Fellow logens julefrokost.

20-12-2023 Jul i Houlkær Kirke.

Arrangementer 2022

14.03-2022 Generalforsamling

19-03-2022 Kulturskolens 50 års Jubilæum

27-04 Koncert i samarbejde med Viborg Mandskor i Vestervang kirke

07-05-2022 Ryslinge koret på besøg AFLYST pga.sygdom

23-05-2022 Sommerkoncert på Banebo

27-05-2022 Udflugt til Sostrup slot. Middag på Golfsalonen

21-06-2022 Senior Folkemøde på SøNæs. Stand sammen med Viborg Mandskor

31-10-2022: Syng Dansk.
Viborg koret og Viborg Spillefolk, Houlkær kirke.

07-12-2022: Julearrangement på Stationen/ De frivilliges hus sammen med Mandskoret. Koncert kl.19

15-12-2022: Musikalsk Julekalender på  Nytorv. I samarbejde med Vi er Viborg. Koncert kl.17

21-12-2022: “Syng julen ind” i Houlkær kirke, sammen med Pigekoret og Voksen-koret. Koncert kl. 19.30

Arrangementer 2021

Corona hærger stadig her i foråret

6-09-2021 Generalforsamling

19-09-2021: Udflugt til Vitskøl Klosters urtehave, frokost i Birte og Carstens sommerhus, Limfjordsmuseet og Næsbydale badehotel.

13-12- 2021 Koncert på Banebo AFLYST

15-12-2021 Jul I Houlkær AFLYST

18-12-2021 Musikals julekalender på Torvet AFLYST

Arrangementer 2020

24-02-20: Fastelavnsfest

16-03-20: Generalforsamling
AFLYST

22-04-20: Forårskoncert Vestervang kirke med Mandskoret.
AFLYST

02-05-20: Besøg af Ryslinge koret
AFLYST

04-05-20: Alsang
AFLYST

15-05-20: Sommerudflugt. Næsbydale.
Ålborg teater. “Drømte mig en drøm”
AFLYST

24-06-20: Senior – folkemøde. Sønæs. Stand
AFLYST

Arrangementer 2019

21-01-19: Galla fest

11-03-19: Generalforsamling

24-04-19: Forårskoncert i Vestervang kirke med Mandskoret

15-05-19: Kor – udflugt til Ålborg .
Musikkens hus rundvisning. Utzon. Rebild bakker.
Middag på St. Binderup kro.

28-10-19: “Syng dansk dagen” i Houlkær kirke

04-11-19: Extra ordinær Generalforsamling

07-12-19: Julekoncert Skakbrædtet

12-12-19: Julekoncert Nytorv1

6-12-19: Julekoncert Banebo

18-12-19: Jul i Houlkær kirke

Arrangementer 2018

18.04.18: Foyeren, Tinghallen: forårskoncert.

03.06.18: Asmildkloster Landbrugsskole:
50 års jubilæumskoncert.

06.10.18: Korfestival, Viborg Kammerkor som værter.

08.11.18: Stationen: Viborg Korets efterårskoncert.

08.12.18: Skakbrættet, Biblioteket: julekoncertkl. 11.00.

08.12.18: Nytorv, “Viborg musikalske julekalender”:
julekoncert kl. 13.00.

10.12.18: Banebo: julekoncert kl. 19.00.

20.12.18: Houlkær Kirke: Syng julen ind, koncert kl. 19.30.

Arrangementer 2017

09.04.17: Houlkær Kirkes 25 års jubilæum,
påskeoratoriet “På vinger af håb”. Gudstjeneste kl. 10.30.

09.05.17: Forårskoncert, Foyeren, Tinghallen.

17.09.17: Koncert Skovgaards museet.

01.11.17: Syng dansk, Paletten.

09.12.17: Julekoncert, Skakbrættet.

11.12.17; Julekoncert, Overlundgården.

20.12.17: Syng julen ind, Houlkær kirke. 

Arrangementer 2016

19.04.16, Forårskoncert, Tinghallens foyer.

29.05.16, Udflugt med koncert på Gasværket, Hobro.

05.06.16, Spillemandsmesse i Tårup Kirke.

08.11.16, Efterårskoncert, Paletten.

10.12.16, Julekoncert, Skakbrættet, Biblioteket.

19.12.16, Julekoncert, Overlundgården.

20.12.16, Julekoncert, Houlkær kirke.

Arrangementer 2015

22.03.2015: Koncert, Ravnkilde kirke.

19.05.2015: Forårskoncert, Foyeren, Tinghallen. 

05.06.2015: Grundlovsdag, koncert på Borgvold.

27.10.2015: Syng Dansk aften. 

08.11.2015: Spillemandsmesse i Houlkær kirke.

14.11.2015: Deltagelse i Viborg Mandskors jubilæum.

14.12.2015: Julekoncert på Overlundgården.

19.12.2015: Syng julen ind, Houlkær kirke.