Bestyrelsen

Viborg Korets bestyrelse.

Formand:
Mona Dinsen, Lærkevej 49, 8800 Viborg
Tlf : 6085 3348
Mail: monadinsen@gmail.com

Kasserer:
Indtil videre:

Leif Jensen, Løvstikkevej 6, 8800 Viborg
Tlf. 8661 5567
Mail: leif_gernersvej11@yahoo.dk

Ny:

Carsen Marcussen, Hedelyngen 77, 8800 Viborg

Tlf: 4070 5885

Mail: ncmarcussen@gmail.com

Sekretær: Carsten og Mona

Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Rasmussen, Langvadhøj 11, Bruunshåb, 8800 Viborg
Tlf: 2564 6625
Mail: olerasmus41@hotmail.com

Vagn Aage Kjeldsen, Industrivej 8, Ørum, 8830 Tjele
tlf. 2940 9960
Mail: pindsgaarden@gmail.com

Inge Gabrielle Hansen, Batum Hedevej 20, 8830 Tjele
tlf. 2664 2655
Mail: inge@engleforevigt.dk

Dirigent:
Uffe Munkgaard, Sct. Mogensgade 26A, 1.th, 8800 Viborg
Tlf. 2534 2596
Mail: