Velkommen

Viborg Koret er et blandet dame- og herrekor (sopran, alt, tenor og bas).  

Koret er stiftet 4. september 1968. 
Vi giver i årets løb flere koncerter rundt omkring, det være sig forårskoncerter, syng dansk dag, julekoncerter og meget andet.

Kontakt om evt. medvirken til arrangementer bedes rettet til bestyrelsen. 

Vor sæson starter altid første mandag i september måned og slutter ved udgangen af maj måned.
Viborg Koret holder til i Houlkær Kirke, hvor vi øver hver mandag fra kl. 16.00-18.30
Vi følger i øvrigt skolernes ferieplan.

Korets dirigent er Uffe Munkgaard

Koret optager meget gerne nye medlemmer. 
Du er meget velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, du finder oplysningerne under bestyrelsen.

Du er velkommen til at komme et par gange til en øve-eftermiddag , for at se, om det er noget for dig!!